Gallery Art presentation

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

Antoņina Paškēviča, Antonina Pashkevich, Антонина Пашкевич. ART GALLERY PRESENTATION.

This is your Gallery section paragraph. Use this opportunity to provide background for your showcase of photos and images. Consider explaining why you’ve included this collection of visual media, and provide any relevant details or descriptions.

View More
 

Artist Profile

ABOUT PASHKEVICH PORCELAIN ART

Antoņina Paškēviča dzimusi 1951.gada 14.janvārī Krievijā.

1972. g. beigusi Abramcevas mākslinieciski – tehnisko skolu (Lietišķās mākslas vidusskolu) (Keramikas nodaļu).

1977. g. beigusi Maskavas Tehnoloģiskā institūta Mākslas fakultātes Mazo formu tēlniecības nodaļu.

Kopš 1978.g. piedalās mākslas izstādēs (kopā piedalījusies vairāk nekā 50 izstādēs).

No 1979. Līdz 1986. gadam bijusi Jauno mākslinieku apvienības biedre (pie Latvijas Mākslinieku savienības).

Kopš 1991.g. ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre (keramiķu sekcija).

1991. un 2011. gadā ir notikušas lielas retrospektīvas A.Paškēvičas darbu izstādes: Ārzemju mākslas muzejā (tagad – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs) un Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā.

1992. g. notika A.Paškēvičas darbu personālizstāde Sankt-Pēterburgā, Krievijas Etnogrāfijas muzejā.

A.Paškēviča strādā ar dažādiem materiāliem: porcelānu, bronzu, koku, šamotu, mālu.

No 1978.gada līdz 1994.gadam A.Paškēviča strādājusi par mākslinieku – dizaineri Rīgas Porcelāna rūpnīcā (bijusī Kuzņecova porcelāna fabrika).

Daļu viņas darbu ir iegādājies Latvijas Kultūras ministrijas Mākslas fonds.

A.Paškēvičas porcelāna autordarbi atrodas Latvijas un Krievijas muzejos, kā arī privātās kolekcijās ASV, Kuveitā, Zviedrijā, Vācijā, Francijā, Krievijā. Viņas darbi tikuši pasniegti kā dāvana Japānas imperatoram un viņa kundzei oficiālās vizītes laikā Latvijā.Antonina Pashkevich was born January 14th, 1951, in Russia.

1972. Graduated from Abramtsevo Arts and Crafts School (Ceramics department).

1977. Graduated from Moscow Technological Institute (Art Faculty, Small-scale Scuplture Department).

Has been partitipating in the art exibitions since 1978 (more than 50 shows).

1979-1986. A member of Young Artists` Union, affiliated with the Union of Artists of Latvia.

A member of the Union of Artists of Latvia (Ceramists` section) since 1991.

1991, 2011. Two prominent retrospective personal exibitions in Riga (Foreign Art Museum and Decorative Arts and Design Museum).

1992. Personal exibition in Saint Petersburg (Russian Ethnographic Museum).

Antonina Pashkevich works with a variety of materails: porcelain, bronze, wood, fireclay, and clay.

1978-1994. Worked as artistic designer at the Riga Porcelain Factory (former Kuznetsov`s Porcelain Factory).

Numerous Antonina Pashkevich`s pieces were acquired by Art Foundation of Latvia and Ministry of Culture of Latvia.

Antonina Pashkevich`s porcelain pieces are exibited at Russian and Latvian art galleries, and are found in private collections in t he USA, Kuwait, Sweden, Germany, France, and Russia. Her works have been testimonialized to the Emperor and Empress of Japan during theri visit to Latvia.Антонина Пашкевич родилась 14 января 1951 г. в России.

В 1972 г. окончила Абрамцевское художественно - промышленное училище (отделение керамики).

В 1977 г. окончила Московский технологический институт, Художественный факультет (отделение скульптуры малых форм).

С 1978 г. принимает участие в художественных выставках (более 50-ти выставок).

С 1979 г. по 1986 г. являлась членом объединение Молодых художников при Союзе художников Латвии.

С 1991 г. является членом Союза художников Латвии (секции керамистов).

В 1991 г. и в 2011 г. состоялись большие ретроспективные персональные выставки в Риге: в Музее зарубежного искусства, и в Музее декоративного искусства и дизайна.

В 1992 г. состоялась персональная выставка в Санкт-Петербурге, в Российском этнографическом музее.

Работает в различных материалах: фарфоре, бронзе, дереве, шамоте, глине.

С 1978 г. по 1994 г. работала художником - дизайнером на Рижском фарфоровом (бывшем Кузнецовском) заводе.

Часть работ закуплена Художественном фондом и министерством культуры Латвии.

Авторский фарфор А.Пашкевич находится в частных коллекциях США, Кувейта, Швеции, Германии, Франции, России.

Работы подносились в дар императору Японии с супругой во время их пребывания в Латвийской республике.